Groene harttocht

Het Groene Hart is een binnen de Nederlandse Randstad gelegen, relatief dunbevolkt veenweidegebied waar wij graag doorheen fietsen. In 2004 is 180.824 ha door de rijksoverheid aangewezen als Nationaal Landschap. […]

IJmuidersluizentocht

Een tocht van 120 km waarbij we via de duinen naar het vernieuwde sluizencomplex in IJmuiden rijden. Een indrukwekkend staaltje van een civieltechnisch werk die we per fiets oversteken.

Abcoudetocht

Een nieuwe tocht op onze kalender die ons voor een deel voert langs de Stelling van Amsterdam. Een mooie route van 120 km door het waterrijke achterland van Amsterdam met […]

BB tocht

Onze voorrijder met de initialen BB zal ons een fraaie tocht voorschotelen. Waarheen is altijd een verrassing.

Zeelandtocht

Deze buitentocht voert ons door het afwisselende landschap van Zeeland en langs diverse Deltawerken. De tocht is ca. 120 km. Info over startlocatie en tijd volgt nog.