Verantwoording

De website is ons uithangbord voor de buitenwereld. U kunt uw suggesties en op- en aanmerkingen met betrekking tot deze site aan de Webmeesters zenden via info@tcdekampioen.nl 

Privacy

De Webmeesters hebben ernaar gestreefd om bij de weergave van materiaal op deze website de auteursrechten van anderen te respecteren.
Mochten derden menen dat zij het auteursrecht hebben op één of meer afbeeldingen en/of andere gedeelten van deze website en er bovendien bezwaar tegen hebben dat deze afbeeldingen en/of andere gedeelten geheel of gedeeltelijk via onze website te bekijken zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit via info@tcdekampioen.nl kenbaar te maken.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van Toerclub De Kampioen
Toerclub De Kampioen kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u een bestelling plaats in de webshop, het contactformulier invult of ons telefonisch benadert.

Toerclub De Kampioen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
* Uw bedrijfsnaam (indien van toepassing)
* Uw voor- en achternaam / gegevens van de opgegeven contactpersoon
* Adresgegevens
* Contactgegevens als e-mail en telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres

Bedrijfsgegevens
Toerclub De Kampioen
Beetslaan 50
2252TV Voorschoten
Telefoon:
E-mail: info@tc-dekampioen.nl
KvK: 40408893

Waarom Toerclub De Kampioen uw gegevens nodig heeft
Toerclub De Kampioen verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen en goederen te kunnen versturen/verkopen. Wanneer u het contactformulier invult, worden de gegevens verwerkt om contact met u op te nemen. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt  in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht, bijvoorbeeld wanneer u producten bij ons afneemt.

Hoelang Toerclub De Kampioen uw gegevens bewaart
Toerclub De Kampioen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. Indien er een langdurige overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens zolang bewaard als voor het uitvoeren van de diensten nodig is. Wanneer de overeenkomst is afgerond, worden uw gegevens niet langer dan 6 maanden bewaard.

Delen met anderen
Toerclub De Kampioen verstrekt uw gegevens niet zomaar aan derden. Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Websitegegevens: klikgedrag & bezoekgegevens
Op de websites van Toerclub De Kampioen worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Toerclub De Kampioen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Toerclub De Kampioen maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om te zorgen dat de website goed functioneert. U kunt deze cookies, indien u wenst, uitzetten via uw browser. Houd er wel rekening mee dat, wanneer u deze cookies uitschakelt, dit invloed kan hebben op de functionele werking van deze site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien. Daarnaast heeft u ook het recht deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage aanvragen via de onderstaande contactgegevens.
Bedrijf: Toerclub De Kampioen
E-mail: info@tc-dekampioen.nl
Uw verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen, uiterlijk vier weken na uw aanvraag zal er op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiliging
Toerclub De Kampioen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Toerclub De Kampioen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Toerclub De Kampioen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Toerclub De Kampioen via de algemene contactgegevens.