de Club

Algemeen

Wij zijn een vereniging van toerfietsers. Wij fietsen voor ons plezier en zien graag wat meer dan de tegels van het fietspad of de derailleur van onze voorganger. De koffiepauze op ± 60% van de ritafstand is een belangrijk moment in het verenigingsleven. Hier worden de laatste nieuwtjes uitgewisseld over fietsen, routes, komende ritten, koffie-adressen, het wel-en-wee van onze leden, enzovoort.

De groepen
Omdat het gewenste fietstempo niet voor iedereen gelijk is, rijdt onze vereniging – afhankelijk van de opkomst – in tot wel vijf groepen met een verschillende gemiddelde snelheid, te weten zo’n 30 kilometer per uur in de snelste groep (A) tot en 21 à 22 km/uur in de langzaamste. In de praktijk komt dat neer op een kruissnelheid van zo’n 32 à 40 km/uur bij de A-groep tot 22 tot 24 km/uur bij de langzaamste groep. Alles vanzelfsprekend afhankelijk van de windrichting en -kracht en van de conditie van de deelnemers.

Iedereen is vrij in de keuze met welke groep men meerijdt, maar een absolute voorwaarde is natuurlijk wel dat men het aangegeven gemiddelde moeiteloos kan bijhouden! Onze wat snellere en krachtiger fiets(st)ers zouden bijna omvallen als men met de altijd gezellige langzaamste groep mee zou rijden, terwijl men als rijd(st)er uit die laatste groep in de A- en B-groep gewoon een regelrecht blok aan het been is.

Met uitzondering van de snelste groepen worden onze ritten verreden achter voorrijders. Dat zijn ervaren leden die de route kennen, het tempo aangeven en u graag kennis laten maken met de schoonheid van ons land. Maar het staat ieder natuurlijk vrij om eens even een sprintje te trekken, terwijl zeker in de snelste groepen vrijwel elke vorm van helling in de ritten het beste in onze klimmers naar voren brengt!

In onze snelste groepen wordt zelden achter vaste voorrijders gereden en vaak van kop gewisseld, terwijl degene die de route heeft bedacht lang niet altijd voorop hoeft te rijden. De A-groep, die als eerste groep vertrekt, rijdt de eerste 5 à 10 kilometer in rustig tempo warm waarna de kruissnelheid langzaamaan omhoog gaat. Maar ook hier geldt onveranderd: Samen uit, samen thuis!
Er wordt steevast naar gestreefd om samen met de rijd(st)ers van de andere groepen op hetzelfde koffie-adres te pauzeren, maar dan wel met wat meer kilometers in de benen.
Bij de langere ritten (meer dan 80 km) rijden de A- en B-rijd(st)ers doorgaans tot het pauzepunt samen met andere groepen, en rijdt men na de koffie in meerdere (snelheids)groepen naar huis.

De ritten

Vanuit Wassenaar
Vanaf de Openingsrit begin maart rijden wij elk weekeinde een korte rit van zo’n 60 tot 70 km en een langere rit. De lengte van deze langere ritten wordt vanaf maart langzaam aan opgebouwd en neemt in september/oktober weer af tot de Sluitingsrit eind oktober. Rijden we het ene weekeinde op zaterdag de korte rit en op zondag de lange, dan wordt dat het volgende weekeinde zoveel mogelijk omgedraaid. Vanwege de voor de hand liggende combinatie van afstand en tijdsduur worden de langere ritten (de langste is 220 km.) doorgaans alleen wat hoger tempo gereden. Afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep bestaat de mogelijkheid dat de diverse groepen na de koffiepauze gescheiden (en dus met verschillende snelheden) huiswaarts gaan. Voor alle groepen verzamelen in het weekend bij het Sterrenbad Generaal Winkelmanlaan 2 2243 AZ in Wassenaar.

Vanuit Voorschoten
Buiten de “officiële” Kampioenritten om vindt een aantal van onze leden elkaar bij een drietal ritten doordeweeks, te weten op dinsdag- en donderdagmorgen en woensdagmiddag. In de dinsdag- en donderdagmorgenploeg treft een aantal leden uit de langzamer groepen elkaar voor een gezamenlijke rit van ± 70 km, terwijl een aantal leden uit de snellere groepen elkaar op de woensdagmiddag treft voor een rit van zo’n 70 à 80 km. Tijdens deze woensdagmiddagritten wordt veelvuldig van kop gewisseld, wordt het tempo regelmatig versneld (intervaltraining), ligt de kruissnelheid vaak ruim boven de 30 km/uur en het gemiddelde op 28 à 29 km/uur.
Beide groepen verzamelen vóór de ingang van Sportinstituut Goederaad, Raadhuislaan 43, 2251 GA Voorschoten. De dinsdag- en donderdagmorgengroep verzamelt daar om 09.30 uur en de woensdagmiddaggroep om 13.00 uur. Aan beide ritten wordt doorgaans ook deelgenomen door niet-leden van De Kampioen, zoals vrienden en bekenden en een aantal leden van andere verenigingen. En dat maakt deelname aan deze ritten alleen maar interessanter en gezelliger!

Wat bieden wij niet?

1. Het echte racewerk.
Bent u een fanatieke racer? Degene die koerst in de eerste waaier, die demarreert uit het peloton, die pas bij de streep weer gezien wil worden, die bij elke sprint van voren zit en die de anderen graag het snot voor de ogen fietst?
Helaas, dan zijn wij niets voor u. Ons enige lid met een racelicentie rijdt zijn wedstrijden dan ook via Swift, een bevriende club in Leiden, maar is vanwege de sfeer ook met grote regelmaat in onze A-groep te vinden.

2. De Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat is een pijnlijke constatering, want die slag hebben wij gewoon gemist.
Alle jeugd is onverminderd hartelijk welkom bij ons, hoewel wij voor een echte opleiding als wedstrijdrijd(st)er wederom verwijzen naar die bevriende club in Leiden. Maar hoeven die wedstrijden niet voor jou en wil je vooral lekker toeren en af en toe eens even stevig je krachten meten met een aantal routiniers dan ben je bij ons helemaal aan het goede adres!

3. ATB/MTB
Een toenemend aantal van onze leden doet graag mee aan dit ruige en inspannende werk! Maar vanuit onze vereniging zelf worden er geen activiteiten op dit gebied georganiseerd. Wellicht dat uw komst daar verandering in brengt?

4. Het dikke bandensegment
Ook goed voor een heerlijke en gezonde manier van bezig zijn! Jarenlang heeft onze vereniging zogenaamde WoensdagAvondRitten georganiseerd. Dat waren ritten van zo’n 40 km., bedoeld voor sportievelingen op gewone stadsfietsen. Door afnemende belangstelling is deze activiteit een aantal jaren geleden beëindigd.

5. Schaatsen
Volgens velen de mooiste wintersport (op fietsen na!). Een aantal van onze leden bindt dan ook, zodra de Uithof in Den Haag of de Menkenbaan in Leiden open zijn, wekelijks de smalle ijzers onder. En als er natuurijs ligt, zijn er nog veel meer leden die alleen of in groepsverband het ijs op gaan. Men doet dit veelal naast het wintertoeren op de fiets. Maar net als bij de ATB/MTB organiseert onze vereniging zelf (nog) geen activiteiten op schaatsgebied. Gaat u dat veranderen?

Ons ledenbestand

Het ledenbestand van de vereniging bestaat uit zo’n 90 personen, in leeftijd variërend van nog geen begin 20 tot 70+. De verdeling Dames/Heren is ruim 20 tegenover bijna 80%. Sinds begin 2009 zijn we stevig aan het verjongen geslagen waardoor de gemiddelde leeftijd in rap tempo daalt en nu rond de 55 jaar ligt. Een kleine tweederde van de leden komt uit Voorschoten en Wassenaar, de overigen uit omliggende gemeenten zoals Leiden, Den Haag, Katwijk, Valkenburg ZH, Rijnsburg, Oegstgeest, Leiderdorp, Leidschendam, Zoetermeer en Zoeterwoude. Wij staan voortdurend open voor nieuwe, enthousiaste fiets(st)ers. Wij zoeken vooral nog meer versterking bij de dames, bij de inwoners en inwoonsters van Voorschoten en bij de “jeugd”, En bent u ouder? Mooi, dan bent u bij deze ingedeeld bij de jeugd en onverminderd hartelijk welkom! Dus rijd geheel vrijblijvend eens een maandje met ons mee en kijk of ook ú zich bij ons thuis voelt.

Toernieuws

Maandelijks verschijnt ons clubblad Toernieuws in digitale vorm. Daarin treft u o.a. mededelingen van het Bestuur en andere wetenswaardigheden op verenigings- en fietsgebied en ons Lekke-Bandenklassement. Bovendien wordt van vrijwel elke verreden rit bij toerbeurt door één der deelnemers een korte verslag gemaakt dat in Toernieuws wordt geplaatst.